Molėtų raj.

Aplinkosauga / Tvarumas

Integracija / Užimtumas

Susitikime veikti

„Susitikime veikti“ – tai perteklinių žaliavų panaudojimas antrinių produktų kūrimui ir jų realizavimas pardavimo vietose, sukuriant darbo vietą žmonėms patiriantiems atskirtį, įtraukiant bendruomenes į pokyčio kūrimą.