Vilniaus m.

Pagalba žmonėms su negalia

Integracija / Užimtumas

Allinvited.lt

„All Invited“ – Lietuvos negalios organizacijų forumo (LNF) socialinis verslas, projektas, skirtas įgalinti, įdarbinti žmones su negalia ir jų artimuosius. Visas pelnas skiriamas LNF veiklų įgyvendinimui. Lietuvos negalios organizacijų forumas – svarbiausia žmonių su negalia teisių advokacijos organizacija, jungianti įvairioms negalioms atstovaujančias narius. Kartu jie – žmonių su negalia balsas Lietuvoje.

https://allinvited.lt/