Alytaus m.

Pagalba vaikams / paaugliams / šeimoms

VšĮ Parama šeimai Dzūkijoje

VšĮ „Parama šeimai Dzūkijoje“ socialinių paslaugų centro tikslas – teikti socialines paslaugas Alytaus miesto ir rajono gyventojams kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturintiems, neįgijusiems ar praradusiems gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį ir integruotis į visuomenę.

http://www.gerumosodas.lt