Vilniaus m.

Aplinkosauga / Tvarumas

Kultūra / Žmogaus teisės

Miesto laboratorija

„Miesto laboratorija” – tai darnus edukacinis bendruomenės centras, kuris siekdamas savo tikslų – burti ir aktyvinti vietos bendruomenę bei prisidėti prie tvaresnio, ekologiškesnio gyvenimo būdo idėjų sklaidos – sukūrė maisto tausojimo principais besivadovaujančią kavinę, kuri yra finansinis „Miesto laboratorijos" variklis.

https://miestolaboratorija.lt/