Šilalės raj.

Integracija / Užimtumas

Pagalba vaikams / paaugliams / šeimoms

Psichologinė / emocinė / fizinė sveikata

Gilė

„Gilė” teikia pavėžėjimo paslaugas socialiai pažeidžiamiems ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, padeda vykti į psichosocialinių ir kitų paslaugų gavimo vietas.

http://centrasgile.lt/