Rokiškio raj.

Švietimas / Neformalus ugdymas

Išdrįsk keisti

Siekiama socialinio poveikio švietimo srityje organizuojant edukacinius STEAM užsiėmimus, laboratorijas su išvykstamosiomis veiklomis, patyrimines trimačio spausdinimo kūrybines dirbtuves, interaktyvius anglų kalbos užsiėmimus. Gerinamas mokyklinio amžiaus vaikų bei jaunimo švietimo ir mokymo kokybės veiksmingumas, skatinant ir įgyvendinant mokymąsi visą gyvenimą, socialinę sanglaudą ir aktyvų pilietiškumą.