Socialiniai verslai kviečiami dalyvauti verslo akceleravimo programoje ir stažuotis užsienyje 

Inovacijų agentūra kviečia socialinius verslininkus registruotis į specialiai jiems parengtą socialinio verslo akceleravimo programą. Tai socialiniam verslui svarbiausias temas apimanti, praktiniais pavyzdžiais paremta mokymų programa, skirta padėti socialiniams verslininkams visapusiškai stiprinti verslo kompetencijas ir pagreitinti savo verslo augimą. Dalis programos dalyvių turės progą įgyti tarptautinės patirties užsienio stažuotėje.  

„Visuomenės socialines ir aplinkosaugos problemas sprendžiančių verslų skaičius Lietuvoje nuolat auga – remiantis Inovacijų agentūros socialinio verslo platformos duomenimis, šalyje veikia per 130 socialinių verslų. Siekdami padėti socialiniams verslininkams visapusiškai stiprinti savo kompetencijas, gebėjimus, tinklaveiką sukūrėme specialią verslo akceleravimo programą – tai galimybė socialiniams verslininkams įgalinti savo verslų potencialą. Burdami socialinių verslininkų bendruomenę, vystydami socialinio verslumo mokymų platformą, o dabar pradėję šią verslo akceleravimo programą, tikimės spartesnio socialinio verslo ekosistemos augimo, kuris be abejonės turės įtakos ir visų mūsų gerovei“, – kalba Patricija Reut, Inovacijų agentūros Pažangos departamento direktorė. 

Intensyvūs mokymai ir stažuotė užsienyje 

Inovacijų agentūros socialinio verslo akceleravimo programa – tai 1,5 mėn. trukmės, intensyvi bei įtraukianti mokymų programa, apimanti šešias svarbiausias socialiniam verslui temas: nuo tvaraus verslo modelio sudarymo, finansų planavimo, rinkodaros plano parengimo iki savo verslo poveikio matavimo ir inovacijų diegimo. Labiausiai motyvuoti programos dalyviai turės progą praplėsti akceleravimo metu įgytas kompetencijas ir įgyti tarptautinės patirties užsienio stažuotėje.  

P. Reut akcentuoja, jog programos metu dalyviams bus skirtas individualus dėmesys, vyks ne tik mokymai, bet ir individualios verslo konsultacijos, dalyviai turės tinklaveikos galimybių. 

„Tai unikali galimybė socialiniams verslininkams gauti atsakymus į rūpimus klausimus ir drauge su programos ekspertais išspręsti savo verslo problemas bei atrasti naujas galimybes. Ši programa – ne tik mokymai, tai tinklaveikos galimybė: programą finalizuos programos dalyvių ir ekspertų tinklaveikos, verslo pažinčių mezgimo ir partnerių paieškos renginys. Aktyviausi programos dalyviai savo patirtį praturtins užsienio stažuotėje, kurios metu ne tik susipažins su tarptautine socialinio verslo ekosistema, bet galės užmegzti tarptautines pažintis bei atrasti gerąsias socialinio verslo vystymo praktikas“, – pažymi P. Reut. 

Socialiniai verslininkai kviečiami iki rugpjūčio 20 d. registruotis į šią rudenį startuosiančią programą. Numatoma, jog stažuotė užsienyje bus organizuojama lapkričio mėnesį. 

Socialiniai verslininkai mokytis gali kasdien 

Socialiniai verslininkai savo žinias stiprinti gali ne tik verslo akceleravimo programos metu, bet ir prisijungę prie Inovacijų agentūros socialinio verslo platformos. 

„Ši platforma – tai pagal EBPO rekomendacijas Lietuvai sukurtas patogus skaitmenizuotas įrankis kompetencijų ugdymui, socialinio verslo poveikio kūrimui ir jo matavimui. Socialinio verslo platformoje socialiniai verslai interaktyvių mokymų metu gali įgyti bazines verslumo žinias, susipažinti su pokyčio teorija, išmokti pamatuoti savo kuriamą poveikį bei nesunkiai įvertinti poveikį kuriančių veiklų efektyvumą. Šios platformos mokymai skirti padėti socialiniams verslininkams peržvelgti savo verslo modelius, visapusiškai pagilinti žinias. Poveikio matavimo rezultatai gali atskleisti, ar verslas tikslingai naudoja organizacijos resursus, ar efektyviai prisideda prie visuomenės socialinių problemų sprendimo ir padėti priimti strateginius sprendimus,“ – kalba. P. Reut. 

Socialinio verslo mokymų platforma bei visa informacija apie socialinio verslo akceleravimo programą pasiekiama adresu: https://socialinisverslas.inovacijuagentura.lt/ 

Socialinio verslo akceleravimo programą sukūrė ir įgyvendina Inovacijų agentūra, o finansuoja Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerija.