Socialinis verslas kviečiamas dalyvauti „Poveikio laboratorijoje“: mokytis matuoti ir valdyti daromą poveikį

„Poveikio laboratorija“ – bendras „Gerų Norų“ ir „Luminor“ banko projektas – kviečia į socialinio poveikio matavimo ir valdymo mokymus, skirtus pilietinėms organizacijoms ir socialiniams verslams. Programos tikslas – padėti profesionalams išmatuoti ir sustiprinti savo kuriamą poveikį. Mokymų metu dalyvaus ne daugiau nei 10 organizacijų. Turėsite pakankamai laiko išmėginti įgytas žinias ir atlikti matavimus, kuriuos pristatysite baigiamojoje „pitchingo“ sesijoje su galimybe gauti finansinę paramą

Projektas „Poveikio laboratorija“ truks šešis mėnesius – nuo gegužės iki spalio. Poveikio valdymo mokymų metu dalyviai drauge su patyrusiais mentoriais aiškinsis, kaip jų vykdoma veikla gali būti matuojama ir analizuojama. Ekspertai dalysis žiniomis, kiek duomenų reikia, norint įrodyti organizacijos poveikį, kokius konkrečius poveikio rodiklius reikėtų matuoti ir kaip tai padaryti. Projekto dalyviai taip pat mokysis, kaip komunikuoti kuriamą poveikį suinteresuotoms šalims – visuomenei, investuotojams ir rėmėjams.

Programą vainikuos baigiamoji rezultatų pristatymo sesija, kurioje organizacijos stengsis pristatyti savo socialinį verslą ir jo daromą poveikį taip, jog komisijai nekiltų abejonių, ar verta į tai investuoti. Pagrindinis laimėtojas bus apdovanotas „Luminor“ finansine parama savo organizacijos plėtrai.

Atranka į projektą „Poveikio laboratorija“ vyks iki balandžio 24 dienos – joje kviečiamos dalyvauti pilietinės organizacijos ir socialinio verslo atstovai. Pusmečio trukmės poveikio valdymo programoje dalyvauti bus pakviestos dešimt organizacijų.

Daugiau informacijos apie projektą: https://gerinorai.lt/poveikio-laboratorija/