Socialinio verslo ir inovacijų forumas kvies paspartinti socialinio verslo plėtrą nesibaigiančių krizių laikotarpyje

Pastaruoju metu, kai įvairių rūšių verslas buvo išbandytas iki savo galimybių ribų, socialinis verslas sparčiai augo. Jo atsparumas ir kūrybiškumas darant daug gero visuomenei, nepaisant visų kylančių iššūkių, kelia didelę pagarbą.

„Karo, atsigavimo ir atsistatymo laikais socialinio verslumo vaidmuo yra svarbesnis nei bet kada anksčiau. Turime susivienyti, kad palaikytume ir įgalintume socialinius verslininkus, kurie nenuilstamai dirba siekdami spręsti svarbias socialines ir ekonomines problemas, su kuriomis susiduria nuo karo nukentėjusios bendruomenės. Teikdami naujoviškus ir tvarius sprendimus galime padėti kurti stipresnes ir atsparesnes bendruomenes, geriau pasirengusias įveikti nedarbo, skurdo ir socialinių paslaugų trūkumo iššūkius. Prisijunkite prie mūsų remiant socialinį verslumą ir jo esminį vaidmenį skatinant socialinę sanglaudą ir tvarų ekonomikos vystymąsi krizės metu“, – sako Petro Darmoris, „Social Economy Ukraine“ vadovas, kuris savo įžvalgomis dalinsis šių metų gegužės 5 d. Lietuvos Respublikos Seime vyksiančiame Socialinio verslo ir inovacijų forume.

Renginį jau antrus metus iš eilės organizuoja Lietuvos socialinio verslo asociacija (LISVA) kartu su Lietuvos Respublikos ekonomikos komiteto pirmininku Kaziu Starkevičiumi bei bendradarbiaujant su Inovacijų agentūra, Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje, Parlamentiniu demokratijos forumu, Kanados ambasada, Europos socialinės integracijos tinklu (ENSIE), Europos socialinio fondo agentūra, „Social Economy Ukraine“ ir kitais partneriais. Socialinio verslo ir inovacijų forumą globoja Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

LISVA vadovė Viktorija Bražiūnaitė pastebi, kad daugelis visuomenės ir aplinkos iššūkių, su kuriais susiduriame, tik stiprės, o socialinis verslas siūlo vertingus sprendimus: „Šių metų „Socialinio verslo ir inovacijų forumas“ vėl kviečia socialinio verslo ekosistemos lyderius atviram dialogui su politikais, kurio metu pagerbsime socialinių verslininkų ir novatorių pasiekimus bei jų kuriamus vertingus pokyčius mums“.

Pasak asociacijos vadovės, forume bus keliami ir nepatogūs klausimai, kodėl iki šiol vis dar neturime įstatymu apsibrėžtos socialinio verslo sąvokos bei kriterijų ir kaip tai kenkia sektoriaus plėtrai. „Praėjusiais metais Lietuvoje įkurtas Europos socialinių inovacijų kompetencijų centras mus įpareigoja rodyti lyderystę socialinio verslo srityje, todėl neabejotinai užduosime klausimus valdžios atstovams, kaip įgyvendinami Lietuvos planai. Forumo metu taip pat aptarsime, kas nuveikta po to, kai daugiau nei prieš metus buvo Europos Komisijoje patvirtintas Socialinės ekonomikos veiksmų planas ir ieškosime būdų, paspartinti socialinio verslo sektoriaus darnų vystymąsi mūsų šalyje“, – sako V. Bražiūnaitė.

Forumo programoje numatyti Europos Komisijos narių pasisakymai, forume kalbės Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė ir Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius. Forumo dalyvius pasveikins Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Socialinio verslo praktikai ir inovatoriai renginyje pristatys savo vertingą patirtį ir pasiekimus, kurie sprendžia visuomenei ir mus supančiai aplinkai kylančius iššūkius.

Pirmosios sesijos pranešėjai pasidalins įžvalgomis, kokių veiksmų turi imtis mūsų atstovaujamos institucijos ir organizacijos bei kokių reikia sąlygų norint sukurti klestinčio socialinio verslo ekosistemą.

Antrojoje sesijoje bus pristatomos socialinės inovacijos, kaip būdas spręsti ES šalių šiuolaikinės visuomenės iššūkius. Būtent dėl šios svarbios priežasties socialinės inovacijos yra įtrauktos į ES struktūrinių fondų ESF+ programas.

Kaip galime efektyviai panaudoti socialines inovacijas aktyvesnėms, įtraukesnėms, sąmoningesnėms bendruomenėms kurti visoje Europoje? Kokia yra ESF+ socialinių inovacijų + iniciatyvos vizija ir tikslai? Įžvalgomis dalinsis Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato ESF+ skyriaus vadovas bei nacionaliniais lygmenimis ES šalyse veikiantys socialinių inovacijų srities ekspertai iš Portugalijos, Lenkijos, Lietuvos, Prancūzijos.

Forumą užbaigs diskusija, kurioje politikai, Vyriausybės, verslo, akademinės visuomenės ir žiniasklaidos atstovai aptars socialinio verslo sektoriaus plėtros perspektyvas ir svarbą Lietuvos ekonomikai bei sprendžiant visuomenei kylančius iššūkius.

Daugiau informacijos ir programa čia.

Registracija vyksta čia.