Socialinis verslas „Senjorų pasaulis“ – vartai senjorams į aktyvų, sveiką ir savarankišką gyvenimą

Socialinis verslas „Senjorų pasaulis“ į virtualią mokymų ir bendravimo erdvę buria vyresnio amžiaus žmones ir taip mažina jų socialinę atskirtį bei vienišumo jausmą. „Senjorų pasaulio“ iniciatorė Vida Greičiuvienė šio verslo ėmėsi pajutusi, jog reikia padėti jos artimiems  vyresnio amžiaus žmonėms – mamai, tetai bei dėdei turėti tokią aplinką, kurioje nesijaustų vieniši, sulauktų palaikymo, užtarimo ir pagalbos. Pradėjusi veiklą Vida norėjo išsiaiškinti, kaip sukurti tvarų verslą, todėl prisijungė prie socialiniams verslininkams skirto „Įjunk poveikį“ projekto.

Apie ką yra socialinis verslas „Senjorų pasaulis“?

„Senjorų pasaulis“ vysto virtualią mokymosi ir bendravimo erdvę vyresnio amžiaus žmonėms. Siekiame, kad vienišumo jausmą ir socialinę atskirtį dėl amžiaus patiriantys žmonės kuo ilgiau galėtų būti aktyvūs, sveiki ir savarankiški. „Senjorų pasaulis“ buria virtualų bendraminčių, kuriems rūpi sveika gyvensena, orus bendravimas, socialinis aktyvumas ir nauji ryšiai, klubą.

Kokią socialinę problemą sprendžia „Senjorų pasaulis“?

Per mokymosi visą gyvenimą prizmę sprendžiame vyresnio amžiaus žmonių atskirties ir vienišumo problemą. Siekdami savo organizacijos tikslų, įgyvendiname neformalaus vyresniųjų suaugusiųjų švietimo programą, kurią sudaro penki moduliai: sveikos gyvensenos, anglų kalbos, informacinių technologijų, socialinės įtraukties ir kultūros. Mes nekeliame tikslo išmokyti: pavyzdžiui, anglų kalbos pamokų tikslas nėra pasibaigti vieną lygį ir pradėti kitą. Svarbiausia, jog burdamiesi į šiuos modulius klubo nariai bendrauja –pagrindinė idėja yra ta, kad „Senjorų pasaulis“ tai vieta, kur galima susitikti pabendrauti. Tačiau bendraujame ne apie bet ką, o tomis temomis, kurioms turime konkrečius modulius.

Ar daug žmonių susirenka į organizuojamus užsiėmimus?

Prisijungimas prie „Senjorų pasaulio“ yra visiškai laisvas, reikia tik įvesti el. pašto adresą – su ta pačia galima jungtis prie visų modulių. Kiekvieną ketvirtadienį 16 val. turime nemokamas paskaitas vyresnio amžiaus žmonėms, vėliau tas paskaitas gali peržiūrėti bet kas. Paskaitas dažnai peržiūri daugiau nei 500 senjorų, viską keliame į savo „YouTube“ kanalą. Yra „Senjorų pasaulio“ klubas, kuris skirtas tiems, kurie nori labiau individualių paskaitų – atliepdami jų individualius poreikius, darome veiklas grupėse. Klubas turi narystės mokestį, narystę galima visada prasitęsti arba bet kada nutraukti.

Susidomėjimas tikrai auga: kuomet atidarėme „Senjorų pasaulio“ klubą, registruotų dalyvių buvo apie 30, o šiandien jų turime netoli 60.

Taip pat šių metų pradžioje startavome su projektu „Pasaulis atsiveria smalsiems“. Tai 12 paskaitų ciklas – važiuojame per Lietuvą ir skirtinguose miestuose darome susitikimus, skaitome paskaitas, bet jas transliuojame ir nuotoliniu būdu.

Kaip nusprendėte pradėti šį socialinį verslą?

Aplinkoje turėjau vyresnio amžiaus žmonių – mamą, anytą. Tuo metu dirbau įprastinį darbą – ryte išvažiuoju, o vakare grįžtu. Mačiau, kad mama nuobodžiauja, aš negalėjau visą laiką būti su ja ir bendrauti, todėl pamaniau, kad reikia kokios nors erdvės, kur ji galėtų prasmingai ir įdomiai leisti laiką – ne tik kalbėti apie orą ir sveikatą. Pirma mintis buvo sukurti dienos centrą, bet savo veiklą pradėjome pandemijos metu ir dėl to šis konceptas greičiausiai nebūtų pasiteisinęs. Matome, kad prie mūsų nuotoliniu būdu jungiasi ne tik žmonės iš įvairių Lietuvos miestų, bet ir iš Londono, Čikagos, Singapūro.

Dalyvavote socialiniams verslininkams skirtame „Įjunk poveikį” projekte. Kuo projektas prisidėjo prie jūsų veiklos?

Dalyvaudami „Įjunk poveikį“ projekte mes išsigryninome, kaip sukurti tvarų socialinį verslą – generuoti ir užsidirbti pajamas ir tuo pačiu spęsti socialines problemas. Labai naudingos buvo projekto metu gautos verslininkų konsultacijos – jos padėjo greičiau susirinkti visą reikiamą informaciją. Finansinę projekto paramą panaudojome atnaujinant, praplečiant interneto svetainę, o taip pat įsigijome įrangos nuotolinėms paskaitoms transliuoti. Būtent su šia įranga mes ir galime daryti tiek paskaitas nuotoliniu būdu, tiek gyvai.

Plačiau apie socialinio verslo iniciatyvų skatinimo projektą „Įjunk poveikį“ čia: http://ijunkpoveiki.lt/

„Įjunk poveikį“ projektą, kuris vykdomas 2020-2022 m. laikotarpiu, įgyvendina Inovacijų agentūra (buvusi „Versli Lietuva“) kartu su partneriais – „NVO Avilys“, „Geri norai“ bei Europos socialinio verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutu. Projekto veiklos finansuojamos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis (Socialinio verslo iniciatyvų skatinimas Panevėžio apskrityje (Projekto Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0011); Socialinio verslo iniciatyvų skatinimas Klaipėdos apskrityje (Projekto Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0010)).