Kvietimas į projekto atranką: Viešųjų paslaugų perdavimas

Viešąsias paslaugas, tenkinančias įvairius visuomenės poreikius, dažnai teikia savivaldybės ar savivaldybių kontroliuojamos bei viešosios įstaigos.

Visgi, daugelį viešųjų paslaugų gali teikti ir nevalstybinis sektorius – tereikia viešąsias paslaugas perduoti nevyriausybinėms organizacijoms, socialiniam, tradiciniam verslui ar bendruomenėms!

Čia kyla problema – kaip sėkmingai perduoti viešąsias paslaugas?

Inovacijų agentūra kviečia Lietuvos savivaldybes dalyvauti viešųjų paslaugų perdavimo projekte ir:

 • įgyti vertingų žinių apie viešųjų paslaugų perdavimą
 • išanalizuoti aktualias savivaldybės problemas bei rasti joms sprendimus
 • susipažinti su pokyčio teorija, išmokti matuoti poveikį bei nustatyti siekiamus rodiklius
 • kartu su teisininkų pagalba parengti viešųjų pirkimų dokumentus poveikio pirkimui
 • viso projekto metu konsultuotis su patyrusiais ekspertais

Į šį projektą bus atrinktos 6 savivaldybės, kurių atstovai drauge su konsultantais 3 projekto etapų metu, pasiruoš viešųjų paslaugų perdavimui:

 • 1 etapo metu dalyvaus dizaino mąstysenos dirbtuvėse. Šių dirbtuvių metu savivaldybių atstovai identifikuos pagrindinę savivaldybės socialinę problemą, kurią analizuos viso projekto metu
 • 2 etapo metu remiantis pokyčio teorija nustatys poveikio rodiklius, pasiruoš socialinės paslaugos stebėsenai ir modifikavimui
 • 3 etapo metu pasirengs viešųjų pirkimų dokumentus dėl pamatuojamų rezultatų (poveikio) pirkimo

Projekto įgyvendinimo seka:

 1. Savivaldybių registracija
 2. Savivaldybių atranka
 3. Bendradarbiavimo sutarčių su atrinktomis savivaldybėmis pasirašymas
 4. Projekto įgyvendinimas (1-3 etapai)
 5. Poveikio pirkimo vykdymas
 6. Poveikio matavimas

Norėdama dalyvauti projekte, savivaldybė turi:

 • Paskirti 3-5 žmonių komandą, kuri dalyvaus ir atstovaus savivaldybę projekto veiklose, bendradarbiaus su Inovacijų agentūros ir išoriniais konsultantais. Komandą gali sudaryti NVO tarybos, BO tarybos nariai, administracijos, socialinių paslaugų, viešųjų pirkimų, strateginio planavimo skyrių darbuotojai.
 • Bendradarbiauti, dalintis reikalinga informacija ir duomenimis bei užtikrinti aktyvų savivaldybių atstovų komandos dalyvavimą ir įsitraukimą visuose trijuose projekto etapuose.
 • Pagal poreikį įtraukti potencialius paslaugų teikėjus bei gavėjus į projekto etapus.
 • Įvykdyti projekto metu parengtą poveikio viešąjį pirkimą ne vėliau kaip po 6 mėnesių nuo projekto pabaigos (projekto pabaiga – 2023 m. IV ketv.)
 • Ne vėliau kaip po 12 mėnesių nuo įvykdyto viešojo pirkimo, atlikti poveikio matavimo vertinimus pagal projekto metu parengtą poveikio matavimo metodiką bei dalintis gauta informacija su Inovacijų agentūra.
 • Pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Inovacijų agentūra dėl dalyvavimo projekte bei pateikti deleguojamų darbuotojų sąrašą ir kontaktus.

Dalyvauti atrankoje kviečiamos visos Lietuvos savivaldybės, tačiau esant dideliam paraiškų skaičiui prioritetas teikiamas:

 • savivaldybėms, kurios nėra dalyvavusios viešųjų paslaugų perdavimo projekte
 • savivaldybėms, kurios savo strateginiuose dokumentuose turi įtraukusios viešųjų paslaugų perdavimą

Savivaldybių registracija vyksta iki kovo 3 d.: https://forms.office.com/e/5gEJz3B5Xu

Su atrinktomis savivaldybėmis susisieksime iki kovo 10 d.

Turite klausimų? Kreipkitės: [email protected], +370 690 37584