Šiaulių m.

Help for people with disabilities

Integration / Employment

SIC Socialinės dirbtuvės

„SIC Socialinės dirbtuvės“ – tai projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ (projekto kodas 08.4.1.-ESFA-V-405-03-0001) dalis, kurio tikslas – didinti darbingo amžiaus asmenų su proto ir (arba) psichikos negalia savarankiškumą ir taip įgalinti juos gyventi bendruomenėje pagal jų poreikį. Visus mūsų gaminius kuria, gamina ir siunčia labai kūrybingi projekto dalyviai, turintys proto ir /arba psichikos negalią.

https://www.sicdirbtuves.com/