Vilniaus m.

Integration / Employment

Mano Guru

„Mano Guru” – tai salotų baras skirtas apmokyti darbo ir kvalifikacijos neturinčius asmenis, suteikti jiems darbinius įgūdžius, priimti į darbą arba surasti pastovią darbo vietą. Veiklą vykdo viešoji įstaiga "Socialiniai paramos projektai", kurios tikslas buvo sukurti socialinį verslą, skirtą integruoti į darbo rinką socialinėje atskirtyje esančius asmenis (buvusius priklausomus nuo psichoaktyvių medžiagų, buvusius kalinius, neįgalius asmenis, benamius). „Mano Guru” - pirmasis socialinis verslas Lietuvoje įkurtas 2004 m.