Kita

Education / informal education

Culture / Human rights

Integration / Employment

Help for people with disabilities

Verslas ar menas

„Verslas ar menas” leidžia knygas, lauko stendus, informacinius leidinius ir kitas priemones atspausdintas reginčiųjų ir Brailio raštu su vizualiniais ir taktiliniais vaizdais. Ugdymui priemonės švietimo specialistams ir pedagogams dirbantiems su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais. Vykdo neformalųjį vaikų ugdymą, edukacinę veiklą, organizuoja kūrybinius užsiėmimus ir kultūros renginius. Didelį dėmesį skiria žmonių su regos negalia integracijai ir veikloms įtraukiant specialiųjų poreikių turinčius vaikus ir jaunimą. http://vam.lt

https://www.vam.lt/ https://www.taskoistorija.lt