Anykščių raj.

Utenos raj.

Kita

Vilniaus raj.

Molėtų raj.

Help for people with disabilities

Integration / Employment

Help for kids / teenagers / families

Education / informal education

VšĮ Šeimos idėjų centras

VšĮ Šeimos idėjų centras yra nevyriausybinė organizacija, teikianti socialines paslaugas vaikams, šeimoms, proto/psichikos negalią turintiems asmenims bei formalaus ir neformalaus švietimo paslaugas vaikams. Organizacija pasitelkia socialinio verslo modelį šioms kryptims: 1. Apsaugoto būsto socialinės paslaugos. Paslaugos skirtos suaugusiems asmenims turintiems psichosocialinę negalę ir/ar intelekto negalią, vienišoms motinoms auginančioms vaikus ir stokojančios socialinių įgūdžių, jaunuoliams užaugusiems vaikų globos namuose ir sulaukusiems pilnametystės, padedant jiems integruotis į kiek įmanoma pilnavertiškesnį, savarankišką gyvenimą visuomenėje. 2. Formalaus ir neformalaus ugdymo paslaugos nevalstybinėje Šventosios upės mokykloje.

https://seimosidejucentras.lt/darbas-su-neigaliaisiais/ http://www.sventosiosupesmokykla.lt/