Rokiškio raj.

Integration / Employment

Kairelių kaimo bendruomenė

Kairelių kaimo bendruomenės įkurtas socialinis verslas skirtas skatinti bedarbius aktyviai dalyvauti darbo rinkoje, sudaryti jiems galimybes įgyti darbo rinkos poreikius atitinkančią kvalifikaciją, semtis patirties, žinių, ugdyti verslumą. Bendruomenė nuosavoje žemėje turi įveisusi braškyną 0,5 ha plote. Braškyno įveisimas sudaro sąlygas kurti darbo vietas. Taip pat bendruomenė teikia paslaugas žemės ūkiui turimu traktoriumi.