Pakruojo raj.

Help for people with disabilities

Taurita

Bendrovė veiklą vykdo pagal socialinio verslo išorinį verslo modelį – iš ekonominės veiklos gautą pelną investuoja socialinei problemai spręsti. Socialinė problema, kurią siekiama spręsti – nepakankama pagalba gerinant gyvenimo kokybę autizmo spektro sutrikimų turintiems asmenims ir jų šeimos nariams, skiriant 80 proc. pelno raidos sutrikimų turinčių vaikų centro sąlygų gerinimui, nuperkant reikiamą įrangą, organizuojant edukacijos, padidinant tėvų įsitraukimą į centro veiklą.