Nauja finansinė priemonė „Startuok“

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kviečia susipažinti ir teikti pastabas dėl naujos finansinės priemonės „Startuok“ sąlygų.

Pagrindinis priemonės tikslas

Finansinės priemonės „Startuok“ tikslas – užtikrinti finansinių šaltinių prieinamumą smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, veikiantiems ne ilgiau kaip trejus metus, ir socialinio verslo subjektams (toliau kartu – Verslo subjektas), suteikiant Verslo subjektams palankias finansavimo sąlygas paskolų forma.

Pastabas galima pateikti iki 2021 m. kovo 19 dienos 16 valandos el. pašto adresu [email protected].

Šaltinis: INVEGA