Socialinio verslo forumo ašis – EBPO rekomendacijų Lietuvai įgyvendinimo klausimai

Gegužės 5 dieną jau aštuntąjį kartą vyks Socialinio verslo forumas, kuris suburs socialinio verslo bendruomenę, politikos formuotojus, akademikus, Lietuvos ir užsienio gerųjų praktikų atstovus apžvelgti ir padiskutuoti apie Lietuvos socialinio verslo aplinkos iššūkius. Forumo pranešimų repertuare – socialinio verslo teisinis reglamentavimas, paslaugų perdavimas, poveikio matavimas ir investicijos į socialinį verslą. 

Keturių dalių forumo programa sudaryta atsižvelgiant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Lietuvai pateiktas rekomendacijas.

Dar 2019 m. EBPO Lietuvai pateikė rekomendacijas ir pagrindinius uždavinius, kurių įgyvendinimas turėtų reikšmingos įtakos šalies socialinio verslo ekosistemai ir padėtų šalyje kurti tvarią socialinių verslų augimą užtikrinančią aplinką.

„Šiandienos pandemijos kontekstas labiau nei bet kada pabrėžia socialinės ekonomikos svarbą – jau ankstesnės krizės parodė, kad socialinis verslas, kuriantis pokytį ir sprendžiantis socialines, aplinkosaugines problemas, yra ramstis tiek ekonomikai apskritai, tiek žmonijos gerovės kūrimui ir atkūrimui. Lietuvoje vis dar stokojama sisteminių priemonių ir ilgalaikės strateginės krypties, kas paskatintų socialinio verslo ekosistemos augimą. Tai labai svarbu, kadangi socialinis verslas ne tik sprendžia opias visuomenės problemas, bet, kaip Lietuvoje atlikta EBPOsocialinės ekonomikos analizė parodė – gali reikšmingai prisidėti prie spartesnio visos šalies ekonomikos augimo. Gerai, kad judama į priekį ir palaipsniui vis daugiau dėmesio skiriama socialinei ekonomikai skatinti“, – teigia Inga Juozapavičienė, VšĮ „Versli Lietuva“ Verslumo departamento vadovė.

Viena iš esminių EBPO rekomendacijų – priimti socialinio verslo apibrėžimą, kas leistų paskatinti tvarią socialinio verslo plėtrą.

„Lietuvoje socialinio verslo reguliavimas bei teisinis reglamentavimas dar tik formuojasi, todėl priimti oficialų socialinio verslo apibrėžimą – didelis iššūkis. Esame sukūrę pirminę apibrėžimo versiją, tačiau laukia daug darbo siekiant išgryninti esminius, Lietuvos socialiniam verslui būdingus kriterijus“, – teigė Viktorija Bražiūnaitė, Lietuvos socialinio verslo asociacijos vadovė.

Forumo metu bus paliesta dar viena socialiniams verslams aktuali tema – viešųjų  paslaugų perdavimas. Ekspertai diskutuos apie Vyriausybės viziją, savivaldybių lūkesčius ir kylančius iššūkius, socialinių partnerių pasirengimą teikti kokybiškas, inovatyvias paslaugas bei ką kiekviena grandis turėtų padaryti, siekiant kurti vieningą ekosistemą.

„Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ numatoma, kad viešasis sektorius turėtų teikti tik tas viešąsias paslaugas, kurių negali teikti socialiniai partneriai. Nacionaline pažangos programa siekiama, kad iki 2030 m. 30 proc. savivaldybių viešųjų paslaugų teiktų nevyriausybinės ar bendruomeninės organizacijos, o Vyriausybės programoje išskirtas siekis – sukurti paskatas savivaldybėms socialines paslaugas organizuoti ir teikti pasitelkiant NVO partnerius. Visos reikalingos priemonės jau yra sukurtos arba kuriamos, bet kyla klausimas – kaip mes jas išnaudosime?“ – pastebi Arūnas Survila, „NVO Avilys“ direktorius.

Socialinio poveikio matavimas – kita forumo tema. EBPO savo rekomendacijose skatina Lietuvos organizacijas matuoti ir visuomenei pateikti savo kuriamą socialinį poveikį.

„Socialinis poveikis yra reikšminga „valiuta“, kuria matuojama socialinio verslo sėkmė. Sukurti standartizuotus instrumentus, kurie leistų individualiai pažvelgti į socialinių verslų kuriamą vertę, yra labai sudėtinga, tuo tarpu poveikio matavimas naujiems ir jau veikiantiems socialiniams verslams gali tapti dideliu iššūkiu, bet matuoti poveikį – būtina“, – pažymi Jurgita Ribinskaitė-Glatzer, „Geri norai LT“ vadovė.

Forume bus apžvelgta Lietuvos socialinių investicijų rinka: ekspertai aptars esamą Lietuvos situaciją ir metodikas, kurios padės numatyti tolimesnius socialinio poveikio investavimo plėtros žingsnius.

„Lietuvoje trūksta poreikius atitinkančios pagalbos, kuri didintų socialinių verslų galimybes pasiekti investicijas. Forumo metu apžvelgsime Lietuvoje atliktus tyrimus, socialinių verslų investicijų poreikį ir kartu pradėsime kurti Lietuvos socialinių investicijų viziją“, – pasakoja Phil Tulba, „Katalista Ventures“ partneris.

Šiemet socialinio verslo forumas vyks nuotoliniu būdu ir visi, besidomintys socialinio verslo ekosistema, galės stebėti tiesioginę renginio transliaciją gegužės 5 d. nuo 9 val. „Versli Lietuva“ „Youtube“ paskyroje.

Socialinio verslo forumą organizuoja „Versli Lietuva“, „NVO avilys“, „Katalista Ventures“, Lietuvos socialinio verslo asociacija ir „Geri norai LT“.

Daugiau informacijos apie renginį: http://www.socialinisverslas.lt/forumas/