Išjunk problemą | Socialinio verslo dirbtuvės

Aktyvus nevyriausybinių organizacijų ir institucijų bendradarbiavimas – būdas spręsti socialines regionų problemas

Socialinio verslo mokymai „Įjunk poveikį“

Socialinio verslo forumo ašis – EBPO rekomendacijų Lietuvai įgyvendinimo klausimai

Kvietimas teikti paraiškas integracijos per verslumo skatinimą stiprinimui

Vyks tarptautinis socialinio verslumo konkursas

„Nėštumo kalendorius” sprendžia „šešėlinės motinystės” problemas

Renginio „Pamatuok verslo socialinį poveikį: mokymai socialiniams verslininkams“ įrašas

Nauja finansinė priemonė „Startuok“

Socialinio verslo forumas